"Energia rytmu" - Warszawa

23.04.2023
Koncert "Energia rytmu" 
godz. 18:00 - Terminal Kultury Gocław
Clap your hands, all peoples! na chór mieszany i body percussion - połączone chóry liceów warszawskich oraz Chór Centrum Myśli JP2, dyr. Jakub Siekierzyński

Apr 23, 2023
Concert: "Energy of Rhythm"
6:00 PM - Terminal Kultury Goclaw (Warsaw)
Clap your hands, all peoples! for mixed choir and body percussion - combined choirs of Warsaw's high schools, Chór Centrum Myśli JP2, Jakub Siekierzyński - conductor