Muzyka chóralna w XXI wieku

 28.04.2023
"Muzyka chóralna w XXI wieku" - spotkanie, prelekcje, warsztaty 
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego (Poznań)
godz. 10:00: "W poszukiwaniu nowości i głębi. Zabiegi kompozytorskie w muzyce chóralnej XXI wieku" - prelekcja

Apr 28, 2023
"Choral music in 21st century" - meeting, lectures, workshops
I. J. Paderewski Academy of Music (Poznan)
10:00 AM: In search of novelty and depth. Compositional techniques in choral music of the 21st century- lecture