Polska Muzyka Chóralna XXI

Wystartowała nowa inicjatywa wydawnicza młodych polskich kompozytorów muzyki chóralnej: "Polska Muzyka Chóralna XXI". W tegorocznej, pierwszej edycji projektu, wydanych zostało 10 kompozycji,, w tym moje "Clap your hands, all peoples!" na chór mieszany i body percussion.

A new publishing initiative of young Polish choral music composers - "Polska Muzyka Chóralna XXI" ("Polish Choral Music XXI") has just started. This year, in the first edition, 10 scores have been published, among others my composition "Clap your hands, all peoples" for mixed choir and body percussion.

Szczegóły / Details: https://www.facebook.com/avanti.davanti/posts/2895291900494477