Feliks Nowowiejski - 100th anniversary of arrival in Poznań

Obchody setnej rocznicy przybycia Feliksa Nowowiejskiego do Poznania:
Celebration of Feliks Nowowiejski's 100th anniversary of arrival in Poznań:

30.11.2019
"Rozśpiewany Tramwaj Mistrza" / "Maestro's Singing Tram"
Poznańskie chóry i mieszkańcy miasta wspólnie śpiewali pieśni Nowowiejskiego, przejeżdżając  zabytkowym tramwajem przez najważniejsze poznańskie dzielnice. Miałam przyjemność opracować akompaniament fortepianowy do pieśni.
Poznan's choirs and citizens were singing Nowowiejski's songs together, riding the historic tram through the famous city quarters. I had the pleasure to arrange a piano accompaniament for the songs.
https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2019-11-29/rozspiewany-tramwaj-mistrza-wyjedzie-na-poznanskie-ulice1.12.2019
"Mistrzowi - Poznań" - koncert chóralny
"To the Master - Poznan" - choral concert