Interwiev for IKS magazine


Serdecznie zapraszam do przeczytania wywiadu, który przeprowadziła ze mną Aleksandra Kujawiak do styczniowego numeru czasopisma IKS:

I invite you to read an interview, that Aleksandra Kujawiak conducted with me for IKS magazine, January 2020:

link do wywiadu / link to the interwiev