IIIrd Concert - Composer's Residency at the Feliks Nowowiejski Music Salon and Museum

Moja rezydencja  kompozytorska w Salonie Muzycznym Feliksa Nowowiejskiego na rok 2019 dobiega końca. Oto program III - ostatniego - koncertu rezydenckiego (4.12.2019):My 2019 composer's residency at the Feliks Nowowiejski Music Salon and Museum  is coming to an end. Here's the repertoire of the third - and the last - resident's concert (4.12.2019):

1.  Katarzyna Danel – „To the Light!” na klarnet solo / for solo clarinet;
2. Feliks Nowowiejski –  Andante lamentabile ("Dumka") op. 31 nr 1 na organy w opracowaniu na klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę / for organ, arr. for clarinet, violin, viola and cello;
3. Feliks Nowowiejski –  IV Koncert na organy -  cz. II Andantino scherzando ("Święty Jan Bosco wśród młodzieży" / "Saint John Bosco among youths") w opracowaniu. na klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę / for organ, arr. for clarinet, violin, viola and cello;
4. Feliks Nowowiejski – Trzy pieśni ludowe na głos i fortepian w opracowaniu na klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę / Three folk songs for voice and piano, arr. for clarinet, violin, viola and cello;
               - „Kazała mi mama” (Wielkopolska),
               - „Sikoreczka świergoli” (Śląsk podbeskidzki),
               - „Pamiętasz, Janku” (Kujawy);
5. Feliks Nowowiejski – Fantazja polska „Pasterka na Wawelu” op. 9 nr 1 na organy w opracowaniu na klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę / Polish Fantasy "Christmas Eve at Wawel Cathedral in Krakow" for organ, arr. for clarinet, violin, viola and cello.

Opracowania / Arrangements: Katarzyna Danel
Wykonawcy / Performers:
Paweł Kroczek - klarnet / clarinet
Martyna Grosz - skrzypce / violin
Alicja Ciszek - altówka / viola
Ewa Szymczak - wiolonczela / cello