Obrona pracy doktorskiej

 21.03.2023 r.  obroniłam pracę doktorską pt. "Synergia zróżnicowanych elementów: wokalno-instrumentalnej muzyki sakralnej i kompozycji elektroakustycznych z nurtu soundscape w Officium na sopran, tenor, chór mieszany, orkiestrę i ścieżki dźwiękowe”.

Szczegóły: https://amuzpoznan.bip.gov.pl/postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-sztuki/katarzyna-danel.html