[CD]: Vox Tribus

16.03.2022
Moje kompozycje i aranżacje
 ukazały się na płycie zespołu Vox Tribus Vox Tribus I:
Ścieżka 02 - F. Nowowiejski - Improwizacja op. 19 nr 1, oprac. K. Danel
Ścieżka 15-18 - K. Danel - Suita festiva na skrzypce, klarnet i organy:
    15 - I - Praeludium "Niech w święto radosne"
    16 - II - Méditation "O zbawcza Hostio"
    17 - III - Toccatina "Te Deum laudamus"
    18 - IV - Sortie "Salve Regina" 
Ścieżka 19 - J.S.Bach - Chorał z kantaty BWV 147 Jesus bleibet meine Freude, oprac. K. Danel.


Mar 16, 2022
My compositions and arrangements were released on Vox Tribus' first CD, "Vox Tribus I":
Track 02 - F. Nowowiejski - "Improwizacja" ("Improvisation") op. 19 nr 1, arr. K. Danel
Track 15-18 - K. Danel - Suita festiva for violin, clarinet and organ:
    15 - I - Praeludium "Niech w święto radosne" (Polish version of Victimae Paschali laudes)
    16 - II - Méditation "O zbawcza Hostio" (O Salutaris Hostia)
    17 - III - Toccatina "Te Deum laudamus" 
    18 - IV - Sortie "Salve Regina" 
Track 19 - J.S.Bach - Choral from Cantata BWV 147 "Jesus bleibet meine Freude", arr. K. Danel.