Rekonstrukcja: J. Madeja - Koncert g-moll na klarnet i orkiestrę

 21.10.2021 - Koncert symfoniczny
godz. 18:00 - Aula Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego (Poznań)
J. Madeja - Koncert g-moll na klarnet i orkiestrę - prawykonanie
(rekonstrukcja na podstawie wyciągu fortepianowego - K. Danel)
Paweł Kroczek - klarnet, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej, dyr. Jakub Chrenowicz

Oct 20, 2021 - Symphonic Concert
6:00 PM, Aula Nova of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music (Poznań)
J. Madeja - Concerto in G minor for clarinet and orchestra (Premiere performance)
Reconstruction based on piano reduction: K. Danel
Paweł Kroczek - clarinet; Symphony Orchestra of Paderewski Academy of Music; Jakub Chrenowicz - conductor