Konkurs Kompozytorski Legnica Cantat 2020

Wyróżnienie w Konkursie Kompozytorskim Legnica Cantat 2020 za utwór "Podróż w naturę" na chór mieszany i zespół perkusyjny do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 
Distinction in the 2020 Legnica Cantat Composers' Competition for the piece "Podróż w naturę" ("Journey into Nature")  for mixed choir and percussion ensemble to the poem of Krzysztof Kamil Baczynski.