Współistnienie / Coexistence - Paderewski Chamber Choir

Właśnie ukazał się pierwszy dwupłytowy album Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Poznaniu (Paderewski Chamber Choir), zatytułowany "Coexistence / Współistnienie".
Poznań Academy of Music has just released the first double album of Paderewski Chamber Choir "Coexistence / Współistnienie". 
Na płytach znalazły się dwie moje kompozycje: "Fraszki domowe" do słów Jana Kochanowskiego oraz "Sing to the Lord" do słów Psalmu 95.
On the CDs there are two of my compositions: "Fraszki domowe" to the poem of Jan Kochanowski and "Sing to the Lord" (Psalm 95). 

Zamówienie / Order 
Jak zamawiać / How to order