Ukończenie studiów II stopnia


Z radością pragnę poinformować, że 19 czerwca 2018 roku z wynikiem bardzo dobrym obroniłam  pracę dyplomową z kompozycji! Składał się na nią trzyczęściowy utwór - Koncert na organy i orkiestrę oraz praca pisemna pt. "Zjawiska brzmieniowe inspirowane właściwościami dźwięków w Koncercie na organy i orkiestrę Katarzyny Danel".
Tym samym ukończyłam z wyróżnieniem studia II stopnia w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na kierunku kompozycja i teoria muzyki (specjalność: kompozycja) i 19 czerwca po raz drugi zostałam magistrem sztuki. :-)